UČBENIŠKI SKLAD

UČBENIŠKI SKLAD V šolski knjižnici se hranijo tudi knjige iz učbeniškega sklada. Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovijo učbeniki, ki jih potrebujejo pri pouku. Na naši šoli ga vodita skrbnika učbeniškega sklada učiteljica Lojzka Ivanšek ter učitelj Drago Ivanšek. Knjige iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo vsi učenci naše šole, ki izpolnijo naročilnico o izposoji knjig iz učbeniškega sklada. Učbenike ali učbeniške komplete za prihodnje šolsko leto prejmejo učenci v začetku šolskega leta (v prvem tednu septembra), vrniti pa jih morajo junija (ob koncu šolskega leta). Če uporabniki učbenikov ne vrnejo ali jih uničijo, morajo v skladu s pravilnikom poravnati škodo. MIZŠ omogoča vsem učencem od 1. do 9. razreda brezplačno izposojo učbenikov.