RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki so v avgustu, septembru, februarju, maju in juniju. Učitelji nerazredniki na predmetni stopnji so prisotni na vseh GU in RS. Na roditeljskih sestankih sodelujeta tudi svetovalna delavka in po potrebi vodstvo šole.

PRVI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
29.8.2017

Predstavitev programa dela (1a/b)

Preventiva v prometu

Razno

ravnateljica,

razredničarka,

svetovalna delavka,

policist

 

 

12. september 2017

Predstavitev programa dela šole

Šolski koledar

Evalvacija vzgojnega načrta

Predstavitev dela oddelka

Pravila šolskega reda

ravnateljica,

svetovalna delavka,

razredniki

DRUGI SESTANEK

 

VSEBINE IZVAJALCI
november 2017 Karierna orientacija – »Ni dveh poklicnih poti« – 9. r. svetovalna delavka
12. februar 2018 Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 1. ocenjevalnem obdobju (1. r.−9. r.)

Razredniki

 

 

 

TRETJI SESTANEK

 

VSEBINE

 

IZVAJALCI

februar 2018 Karierna orientacija – »Kam po osnovni šoli?« − 9. r. svetovalna delavka
ČETRTI SESTANEK VSEBINE IZVAJALCI
maj/junij 2018

Predstavitev dela in uspeha oddelkov v 2. ocenjevalnem obdobju (1. r.−8. r.)

9. razred (v mesecu maju 2018)

razredniki