Roditeljski sestanki so avgusta, septembra, februarja, maja in junija. Učitelji nerazredniki na predmetni stopnji so prisotni na vseh GU in RS. Na roditeljskih sestankih sodelujeta tudi svetovalna delavka in po potrebi vodstvo šole. Govorilne ure za starše in učence bodo praviloma vsak mesec, ko ni načrtovan roditeljski sestanek. Pomembno je, da učitelji starše sproti obveščajo o napredovanju učencev.

Učenci, starši in učitelji se skupno pogovorijo o učnem uspehu oddelka in ostali problematiki. Starši pa imajo možnost pogovora z učiteljem tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

 

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE in RODITELJSKI SESTANKI/ČAS: 16.00−17.00

 

DATUM

RAZRED

torek, 29. 8. 2023

1. razred – Uvodni roditeljski sestanek

četrtek, 31. 8. 2023

2.razred – Uvodni roditeljski sestanek

četrtek, 7. 9. 2023

3. in 4. razred – Uvodni roditeljski sestanek z informacijami LŠVN

Torek, 12. 9. 2023

5. r. do 9. r. – v okviru roditeljskega sestanka

Torek, 10. 10. 2023

1. r. do 9. r.

Torek, 14. 11. 2023

1. r. do 9. r.

ponedeljek, 4. 12. 2023

1. in 2.r. – roditeljski sestanek (ustvarjalne delavnice)

sreda, 6. 12. 2023

3. – roditeljski sestanek (ustvarjalne delavnice)

četrtek, 7. 12. 2023

4. in 5. r. – roditeljski sestanek (ustvarjalne delavnice)

Torek, 5. 12. 2023

6. r. do 9. r. 

Torek, 9. 1. 2024

1. r. do 9. r.

Torek, 6. 2. 2024

1. r. do 9. r. – v okviru roditeljskega sestanka + PREDAVANJE ZA STARŠE Dejan Sotirov

Torek, 12. 3. 2024

1. r. do 9. r.

Torek, 9. 4. 2024

1. r. do 8. r. (9.r – v okviru roditeljskega sestanka)

Torek, 7. 5. 2024

1. r. do 9. r.

Torek, 4. 6. 2024

1. r. do 8. r. – v okviru roditeljskega sestanka

9. razred samo govorilne ure

 

 

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

 

Staršem so učitelji na voljo tudi v dopoldanskem času v okviru dopoldanskih govorilnih ur. V tem primeru je potrebno učitelja predhodno seznaniti, če okoliščine to dopuščajo.

 

IME IN PRIIMEK UČITELJA

PREDMET oz.

RAZRED

DAN V TEDNU

ŠOLSKA URA

PROSTOR

Dušanka Filipič

8. a/NAR/BIO

torek

3. ura

kabinet NAR

Urška Jekler

7. b/LUM/TIT

ponedeljek

2. ura

kabinet LUM/TIT

Martina Maček

OPB

torek

5. ura

kabinet NAR

Natalija Žveglič

6.a /BIO/SLJ

ponedeljek

3. ura

kabinet PS

Mojca Šterk

9.a /TJA

četrtek

3. ura

kabinet PS

Nataša Baznik

6.b/SLJ/DKE

sreda

3. ura

kabinet PS

Janja Leskovar

1. b

petek

1. ura

kabinet RS spodaj

Drago Ivanšek

GEO/ZGO

četrtek

5. ura

kabinet NAR

Lidija Vinkler

2. a

ponedeljek

1. ura

kabinet RS spodaj

Valentina Baznik

5. a

torek

2. ura

kabinet RS zgoraj

Jasmina Vučič

4. a

ponedeljek

2. ura

kabinet RS zgoraj

Sandra Glogovšek

3. b

torek

3. ura

kabinet RS zgoraj

Sergeja Beluhan

4. b

torek

2. ura

kabinet RS zgoraj

Ines Barbič

TJA 1. − 5. r.

sreda

2. ura

kabinet PS

Katarina Lapuh

TJN 7. – 9. r

kabinet PS, po dogovoru

Nina Kuhar

1. a

torek

4. ura

kabinet RS  spodaj

Martina Popović

1.c

petek

1.ura

kabinet PS spodaj

Biljana Ann Novak

GUM

torek

5. ura

kabinet LUM/TIT

Barbara Kramžar

KEM/GOS

sreda

4. ura

kabinet NAR

Lojzka Ivanšek

ZGO (6. r.)/GOS (5. r.)

četrtek

2. ura

knjižnica

Ana Špiler

5.b

sreda

2. ura

kabinet RS zgoraj

Barbara Šurbek Voglar

3. a

četrtek

3. ura

kabinet RS zgoraj

Tanja Lekić

ŠPO

ponedeljek

3. ura

kabinet ŠPO

Damjan Horžen

ŠPO

sreda

5. ura

kabinet ŠPO

Asja Koprivc

ŠPO

sreda

5. ura

kabinet ŠPO

Tinka Gerjevič

7. a/MAT

ponedeljek

4.ura

kabinet NAR

Anja Strgar

OPB

torek

5. ura

kabinet RS

Natalija Štrucl

2. b

ponedeljek

1. ura

kabinet RS spodaj

Adrijana Jordan

OPB

sreda

6. ura

kabinet RS zgoraj

Katja Urbanč

1. a

torek

4. ura

kabinet RP spodaj

Rebeka Dušak

1. b

sreda

5. ura

kabinet RP spodaj

Tanja Hajdinjak

1. c

petek

  1. ura

kabinet RS spodaj

Barbara Urbanč

OPB

četrtek

5. ura

kabinet RS spodaj

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 834 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost