ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad osnovne šole Cerklje ob Krki je bil ustanovljen že od leta 2001, aktivneje pa je začel delovati v letu 2014. Pravila šolskega sklada pa je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji, dne 1.7.2014. Šolski sklad Cerklje bo Krki deluje pod okriljem upravnega odbora (v nadaljevanju UO) šolskega sklada od tega datuma dalje. Šolski sklad se sestane 3x letno in tudi komunicira v okviru korespondenčnih sej.

 V zakonodaji je zapisano:

Šolski sklad je ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

(šolski skladi)

Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga Svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost