SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka Andreja Ninković.

Z vrtčevskimi otroci se sreča že v vrtcu. Po potrebi ali na željo staršev sodeluje pri pogovornih roditeljskih sestankih, tematskih srečanjih in predavanjih. Ponovno se sreča z njimi  pri vpisu v šolo in pri njihovih aktivnostih v vrtcu in pripravi na šolo. Poskrbi za podatke o otrokovi pripravljenosti, spregovori o tem s starši na roditeljskem sestanku »Pripravljenost otroka« in spremlja otrokov osebni, čustveni in socialni razvoj ves čas šolanja.

Bralni trening izvaja skupaj z učiteljico v 3. razredu in pripravi roditeljski sestanek »Kako do boljšega branja?« V 3. razredu začnemo izvajati projekt CAP, ki je namenjen preprečevanju in zmanjševanju nasilja za učence in starše. V 5. in 6. razredu nadaljujemo z delavnicami o medvrstniškem nasilju.

Spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu ter poskuša pomagati otrokom, ki imajo težave z učenjem. V 4. in 5. razredu spregovori s starši na roditeljskem sestanku »Učenje-nuja ali izziv?« o metodah učenja in učnih stilih otrok, prav tako pa izvede za otroke razredne ure o učenju.

Delo z nadarjenimi učenci je ena izmed pomembnih nalog svetovalne delavke, kjer skupaj s starši, učitelji in učenci oblikuje načrt dela. Za starše 3. in 4. razreda pripravi predavanje o nadarjenih učencih. Kot koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci pripravlja program dela z otroki v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Za otroke 4. in 5. ter 6. in 7. razreda vodi interesno dejavnost »Biseri«, kjer pridobivajo socialne veščine.

Ena od pomembnih nalog je poklicna orientacija in svetovanje učencem 8. in 9. razreda ter pomoč pri vpisu v srednjo šolo. Za starše pripravi roditeljske sestanke, izvaja ure z učenci v razredu, organizira oglede šol in poklicev, pomaga pri izpolnjevanju vprašalnika o poklici poti in iskanju najboljše poklicne poti.

Ena izmed pomembnih nalog je tudi delo z otroki s posebnimi potrebami, kjer vodi postopke usmeritve, sodelovanja s starši in koordinira delo s pedagoškim osebjem. Z individualnimi obravnavami pomaga učencem, ki imajo težave pri učenju, če prihajajo v spore ali če imajo težave v obdobju odraščanja s sami seboj.

Vodi šolsko mediacijo na šoli. Z vrstniškimi mediatorji in učitelji bo uvajala mediacijo v šolski prostor kot nov način reševanja problemov.

V obliki preventivnih akcij je TEDEN OTROKA projekt, katerega vsako leto vnaša spremembe in omogoča učencem in staršem dodatne aktivnosti. Skrbi za telesni, osebni in socialni razvoj učencev s predavanji in delavnicami drugih institucij (Krizni center za mlade, Zdravstveni dom, Center za socialno delo, Mladinski center). Vodi interesno dejavnost »PROSTOVOLJSTVO« za učence od 7. do 9. razreda skupaj z učiteljico Mojco Šterk. Vodi šolsko skupnost učencev, ki vsako leto pripravi kulturno prireditev za šolske novince in njihove starše. Učenci lahko podajo svoja mnenja na otroškem parlamentu in sodelujejo na regionalnem otroškem parlamentu pod njenim okriljem.

Delo je usmerjeno tudi v delo z romskimi starši in učenci.

 Delo svetovalne delavke pa se nanaša tudi na pedagoško svetovalno delo z učitelji, pomoč vodstvu pri pedagoškem vodenju šole ter je naravnano predvsem preventivno, a hkrati tudi kurativno, zato sodeluje tudi z mnogimi strokovnimi institucijami.

V tem šolskem letu se lahko na svetovalno delavko obrnete v dopoldanskem času (od ponedeljka do petka) in v popoldanskem času v času govorilnih ur in vsak torek v popoldanskem času.


KAM SE LAHKO ŠE OBRNEM PO POMOČ ?

Učenci, kadar ste v težavah lahko prosite za pomoč:

svoje starše

svojo razredničarko/razrednika

učitelja, kateremu zaupate

šolsko svetovalno delavko

ravnateljico

Center za socialno delo Brežice  499 1000.

TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111– klic je brezplačen

SOS za ženske in otroke 080 11 55

www.tosemaz.net  – na splet po nasvet

 

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost