ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolsko knjižnico vodi Lojzka Ivanšek. V okviru knjižnice se oblikujejo tudi razredne in predmetne knjižnice tako, da imajo učitelji knjige v razredu ali v kabinetu. Program knjižnice izdela knjižničarka. V knjižnici je možna izposoja knjig in drugih gradiv. Učenci postanejo njeni člani že v vrtcu. Knjižničarka izvaja tudi ure knjižnično- informacijskih znanj. Program omogoča iskanje knjig in izposojo. Vodenje šolske knjižnice obsega interno bibliotekarsko strokovno in pedagoško delo. Šolska knjižničarka nabavlja knjižnično gradivo, ga vpiše v računalniški program, opremi z nalepkami in uredi, postavi na knjižne police in izposoja uporabnikom. Z ravnateljico in s sodelavci se posvetuje o nabavi knjižničnega gradiva, ki ga le-ti uporabljajo pri pouku, in jih seznanja z novostmi v šolski knjižnici. Pri svojem pedagoškem delu svetuje učencem in pedagoškim delavcem pri uporabi knjižničnega in drugega gradiva. Učencem pomaga pri iskanju želenih informacij za potrebe seminarskih nalog, pouka, domačega branja, bralne značke, različnih tekmovanj, branja med prostim časom. Knjižničarka tudi vodi knjižnični krožek. Učence vzgaja za knjižnično dejavnost in jih spodbuja k bralni kulturi. Vključuje jih v šolske kulturne prireditve, z njimi pripravlja razstave in tematske kvize ter jih spodbuja za sodelovanje na različnih literarnih natečajih in pri izvedbi različnih kulturnih programov. Za otroke vrtca in učence naše šole pripravlja pravljične in učne ure, ki se navezujejo na knjižnično-informacijska znanja. Sodeluje s Knjižnico Brežice in koordinira prireditve, ki jih Knjižnica Brežice pripravlja za učence osnovnih šol iz brežiške občine (gledališke predstave, kvizi, razstave, sodelovanje pri projektih …).

UČBENIŠKI SKLAD V šolski knjižnici se hranijo tudi knjige iz učbeniškega sklada. Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovijo učbeniki, ki jih potrebujejo pri pouku. Na naši šoli ga vodita skrbnika učbeniškega sklada učiteljica Lojzka Ivanšek ter učitelj Drago Ivanšek. Knjige iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo vsi učenci naše šole, ki izpolnijo naročilnico o izposoji knjig iz učbeniškega sklada. Učbenike ali učbeniške komplete za prihodnje šolsko leto prejmejo učenci v začetku šolskega leta (v prvem tednu septembra), vrniti pa jih morajo junija (ob koncu šolskega leta). Če uporabniki učbenikov ne vrnejo ali jih uničijo, morajo v skladu s pravilnikom poravnati škodo. MIZŠ omogoča vsem učencem od 1. do 9. razreda brezplačno izposojo učbenikov.

HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S SARS-CoV-2 V KNJIŽNICI IN ČITALNICI ŠOLSKE KNJIŽNICE

(Skupno 407 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost