Z uvajanjem mediacije smo začeli v šolskem letu 2008/2009, kjer smo Svet staršev, Svet zavoda, starše in učence seznanili z mediacijo ter reševanjem konfliktov na drugačen način. Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo konflikt, ob pomoči tretje osebe, mediatorja, pogovorijo in ugotovijo kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja čustva, želje, mnenja, stališča in poskušajo skupaj najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V procesu mediacije učenci aktivno rešujejo nastali konflikt in prevzemajo odgovornost za njegovo rešitev. V procesu mediacije se učenci učijo medsebojne komunikacije, iskanja in evalviranja rešitev, sprejemanja odgovornosti za lastne odločitve, sobivanja z drugače mislečimi in predvsem veščin nenasilnega reševanja konfliktov. S pomočjo mediacije se veliko konfliktov razreši, namesto da bi naraščali in se izrazili v nasilju. Šolska in vrstniška mediacija tako predstavlja preventivo na področju medvrstniškega nasilja.

V šolskem letu 2014/2015 bomo nadaljevali z delom na področju šolske in vrstniške mediacije.

Učitelji mediatorji: Renata Baznik, Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Sergeja Beluhan, Urša Jekler, Mojca Šterk, Irena Rimc Voglar in Natalija Zmazek in Andreja Ninković.

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost