Mediacija

Z uvajanjem mediacije smo začeli v šolskem letu 2008/2009, kjer smo Svet staršev, Svet zavoda, starše in učence seznanili z mediacijo ter reševanjem konfliktov na drugačen način. Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo konflikt, ob pomoči tretje osebe,...

Mediacija na šoli

Z uvajanjem medaicije smo začeli v šolskem letu 2008/2009. kjer smo se Svet staršev, Svet zavoda, starše in učence seznanili z mediacijo ter reševanjem konfliktov na drugačenf način. Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo konflikt, ob pomoči tretje osebe,...
Dostopnost