IZBIRNI PREDMETI 2020/2021

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi najmanj tri izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Poleg pouka obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja šola tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Za učence 1. razreda je ponujen tuji jezik angleščina, za učence 4., 5. in 6. razreda predmeti s področja tehnike, umetnosti, računalništva in športa ter za 7., 8. in 9. razred drugi tuji jezik.

Učencem in staršem je v pomoč predstavitev s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in drugih posebnosti.

V šolskem letu 2020/20210 izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
Irena Rimc Voglar OIP Nemščina I (NI1) 2 70
Irena Rimc Voglar OIP Nemščina II (NI2) 2 70
Irena Rimc Voglar OIP Nemščina III (NI3) 2 70
Urška Jekler OIP Likovno snovanje I (LS1) 1 35
Urška Jekler OIP Likovno snovanje II (LS2) 1 35
Urška Jekler OIP Likovno snovanje III (LS3) 1 35
Martina Maček OIP Rastline in človek 1 35
  Martina Maček   OIP Načini prehranjevanja 1 35
  Dušamka Filipič   OIP Sodobna priprava hrane 1 35
  Barbara Stopar   OIP Računalništvo UBE 1 35
 Tanja Lekić   OIP Izbirni šport- nogomet, odbojka (IŠP) 1 35
Tanja Lekić OIP Šport za zdravje – igre z žogo, loparji  (ŠZZ) 1 35

Tanja Lekić

OIP Šport za sprostitev-pilates, gimnastika, aerobika (ŠSP) 1 35

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci so na osnovi ponudbe šole izbrali neobvezne izbirne predmete. Vanje se vključujejo glede na interes. Ko se odločijo za predmet, je za tisto šolsko leto NIP za učence obvezen. Hkrati dobi značilnosti vseh ostalih predmetov, le da se ne ocenjuje. V šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET TED. LET.
Urška Jekler NIP Umetnost 1 35
Irena Rimc Voglar NIP Nemščina 2 70
Katja Kolman NIP Šport 1 35

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost