DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA

O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE CERKLJE OB KRKI

Ime sklada je:        Šolski sklad Osnovne šole Cerklje ob Krki
Sedež sklada je:    OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI, CERKLJE OB KRKI 3, 8263 CERKLJE OB KRKI

Številka podračuna sklada: 01209-6030645421

Sklic: 00-9999

Člani UO šolskega sklada OŠ Cerklje ob Krki so predstavniki zavoda in predstavniki staršev.

Predstavniki zavoda:
Asja Koprivc – predsednica sklada
Sandra Glogovšek – članica
Jasmina Vučič – članica, namestnica predsednice

Predstavniki staršev:
Franc Škaler – član
Estera Gramc Žičkar – članica
Silvo Srpčič – član
Marjan Drečnik – član

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu oziroma načrtu sklada.

DEJAVNOST SKLADA  je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev
 • prispevkov občanov
 • donacij
 • zapuščin
 • 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela

dohodnine za posamezno šolsko leto

 • iz drugih virov, ki so lahko: 

– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,

– prihodki od zbiralnih akcij učencev,

– prihodki od prodaje izdelkov učencev,

– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

 

 

NAMEN SKLADA:

Namen sklada je:

 • financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka vrtca, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, pomoč socialno šibkim učencem,
 • raziskovalna dejavnost na šoli,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

 

 

(Skupno 372 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost