Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

 

 

   

Ključni cilji projekta so: 1. razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med snovno šolo in okoljem, 2. opolnomočenje šolajočih učencev v OŠ in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Model je zasnovan tako, da bi z njim povezali obstoječo prakso in pobude, povezali obstoječe modele in nadgradili v enoten model spodbujanja podjetnosti v OŠ. Zagotoviti se želi čim več praktičnih izkušenj, naučiti učence, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. V projekt je vključenih 120 šol, od tega četrtina razvojnih, kar smo tudi mi; javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji na ravni OŠ, Pedagoške fakultete, Zbornice in neprofitni zavodi in javne raziskovalne organizacije.

Razvojne šole imajo nalogo sodelovanja pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in implementirajo na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašajo skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole.

Koordinator: Martina Maček

 

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost