PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

 PROGRAM NEON – Varni brez nasilja v vrtcu in osnovni šoli

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok in mladih pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivni nasilja. Poudarja pomembno vlogo vrstnikov in vrstnic, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti vrstniško nasilje. Tudi v primerih spolnega in drugih oblik nasilja lahko podpora vrstnikov in vrstnic pomembno vpliva na odločitev otroka, mladostnika ali mladostnice z izkušnjo nasilja, da le-to razkrije.

Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in drugih oblik nasilja.

Med leti 2017 in 2019 je ISA institut pod okriljem Ministrstva za zdravje programa CAP za preventivo nasilja in zlorabe otrok in Program brez nasilja nad vrstniki združil v Program NEON – Varni brez nasilja. Le-ta vključuje:

  1. Program NEON – Varni brez nasilja za vrtec (4−6 let) – Mojca Žnidarič
  2. Program NEON – Varni brez nasilja za osnovno šolo (2.−4. razred) – Jasmina Vučič, Janja Leskovar
  3. Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo ( 4.−7. razreda) – Mojca Šterk

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvedli delavnice in predavanja za starše v vrtcu, 1. , 2. in 3. triadi. V programu sodelujejo vzgojiteljica Mojca Žnidarič, učiteljice Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Mojca Šterk in svetovalna delavka Andreja Ninković. Letošnja prioritetna naloga je usposobiti še več učiteljev za izvajanje programa v vrtcu in šoli, zato poudarjamo pomen izobraževanja dodatnih učiteljev in širjenja mreže.

Koordinator: Andreja Ninković

(Skupno 360 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost