–   Starši upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude plačajo zamudnino.

–   Otrok ima ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb.

–   V primeru nalezljivih otroških bolezni starši obvestijo odgovorno osebo v vrtcu.

–   V vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.

–   Ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

–   Ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje.

–   Pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje en mesec pred izpisom.

–   Uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.

–   Upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.

– Sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov, o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.

–   Zanimajo se za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.

–   Starši redno plačujejo vrtec

 

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost