Vstop v šolo

 ZA starše vrtec VSTOP V ŠOLO febr. 2024

Kontakt

Svetovalna delavka v vrtcu: Darja Kalin, univ.dipl.ped. ( prisotna vsak torek od 7.00 do 15.00) Telefon: 074969622 (vrtec Pikapolonica) Elektronski naslov: svetovalna.vrtec@cerkljeobkrki.si

Naloge in namen svetovalnega dela:

Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokov optimalen razvoj. Svetovalni delavec se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. PREDNOSTI ZGODNJE OBRAVNAVE:Pomembno je, da se...

Otroci s posebnimi potrebami:

Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami Oblike pomoči v vrtcu V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se otrokom lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki...

Kotiček za starše:

Kotiček za starše IGRA Igra ni le mašilo časa otroka, ampak je pomembna tudi sama po sebi. Pri majhnih otrocih igra ni samo igra, pač pa preko nje malček razvija različne spretnosti, se uči in razvija. Zato je pomemben izbor igrač, ki imajo pomembno dodano vrednost –...

Agresivno obnašanje otrok:

Agresivno obnašanje otrok: Prilagam članek, kjer si lahko preberete, zakaj se vaš otrok tako obnaša in kako lahko ukrepate https://vrtecskofljica.si/f/docs/za-starse/Ko-je-otrok-agresiven-povzetek-predavanja-Tina-Jereb.pdf Razvoj govora: V spodnjem članku je veliko...
Dostopnost