Spoštovani!

Javna agencija RS za varnost prometa želi vzpodbuditi aktivnosti za večjo varnost pešcev. Pešci so  med ranljivejšimi udeleženci v prometu. Posebno pozornost v prometu je potrebno v jesenskih dneh in ob slabši vidljivosti nameniti uporabi odsevnih predmetov (kresničke, odsevni trakovi…), svetilk (lučke) ter svetlim oblačilom pešcev. Vozniki jih bodo tako opazili že od daleč in jim posvetili pozornost ter lažje pravočasno prilagodili hitrost vožnje. Le tako bodo bolj vidni v prometu. Poudariti je potrebno ustrezno ravnanje pešcev, prečkanju prehodov za pešce, obnašanje na cesti.
Agencija za varnost prometa s partnerji izvaja z nacionalno preventivno akcijo Pešci (od 1. do 10. okotber) za ozaveščanje o varni udeležbi pešcev v prometu. Pešci so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih prizadevanj Agencije za varnost prometa.

Pisanje pisem – Bodi preViden
Občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so za šole lahko naročili pisma in zloženke Bodi preViden. Učenci lahko pri pouku napišejo pisma svojih starim staršem ali znancem v katerih jih opozorijo na skrb za lastno vidnost in varnost v prometu. Ko bodo učenci razvijali spretnost pisanja neumetnostnih sporočil, jih lahko učitelji spodbudijo, da pošljejo pismo svojim znancem. Oddelki, ki bodo s poslanimi pismi spodbudili svoje znance k večji previdnosti in varnosti v prometu (upoštevanje prometnih pravil, uporaba kresničk in odsevnih trakov, svetilk, svetlih oblačil) naj nam pišejo na prometna.vzgoja@avp-rs.si do 17.1.2022. Sporočijo naj nam število otrok, naslov šole, kakšno lepo zapisano misel učencev. Prvih 30 oddelkov, ki bodo izvedli akcijo pisanja pisem Bodi preViden in nam to sporočili, bomo nagradili (odsevna telesa…). Za pošiljanje nagrade se upošteva čas prejetja prvih 30 elektronskih sporočil.

 Kako lahko pedagoški delavci prispevajo k večji varnosti pešcev?
Izvajanje aktivnosti s področja prometne varnosti (prometni dnevi, pogovori, roditeljski sestanki) s sporočili:
–        Pešci naj uporabljajo prometne površine namenjene hoji pešcev (pločnike, podhode, prehode za pešce, pas za pešce, pešpoti). Če ni pločnika ali drugih površin za pešce, naj pešci hodijo ob levem robu vozišča v smeri hoje.
–        Pešci naj se prepričajo o varnem prečkanju ceste: pogledamo levo, desno in levo, preden stopimo na vozišče. Cesto prečkamo (na prehodu za pešce) hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.
–        Za večjo vidnost naj pešci nosijo svetla in odsevna oblačila ali odsevna telesa: odsevni trakovi, kresničke. Tudi s svetilko smo bolj vidni v temi, megli, dežju. Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti prižgemo lučko, nosimo odsevnik na vidnem mestu (obrnjen proti vozišču).
–        Pešci (kolesarji in vozniki) v prometu ne smejo imeti slušalk v ušesih ali uporabljati telefona. Pozornost naj usmerijo na dogajanje v prometu. Telefonu lahko namenjamo pozornost kot potnik (na avtobusu, vlaku).

Uporabne vsebine za pešce najdete tudi v Učenec pešec – učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok v 1. triletju in knjižici Prvi koraki v svetu prometa.

Od avgusta lahko električne skiroje in skiroje na motorni pogon vozijo le osebe starejše od 14 let ali starejše od 12 let s kolesarsko izkaznico. Uporabljati morajo čelado in upoštevati enaka prometna pravila kot kolesarji. Vozijo lahko po površinah za kolesarje oz. v naseljih, kjer je hitrost omejena do 50 km/h. Več informacij je v naši spletni učilnici.
Več preventivnih gradiv in informacij najdete na https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/. Skrb za varnost šolskih poti je ključna pri zagotavljanju večje varnosti otrok na poti v šolo in domov. Ažurirane načrte šolskih poti lahko šole objavijo na Platformi načrtov šolskih poti.

Več o preventivni akciji »Pešci« najdete na spletni strani AVP in Portalu SPV. V upanju, da z vašo pomočjo spodbudimo, da bodo pešci bolj varni, vidni in previdni, vas lepo pozdravljamo.

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost