PROGRAMI

V skladu z Zakonom o vrtcih izvajamo:

dnevni program: 6-9 ur za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo, ki obsega vzgojo, varstvo, nego in prehrano otrok;

DNEVNI PROGRAM

Izvajamo ga v dopoldanskem času v prostorih vrtca Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki. V letošnjem šolskem letu imamo tri oddelke prvega starostnega obdobja, oddelek 3 – 4 leta in dva oddelka drugega starostnega obdobja. Dnevni program traja od šest do devet ur dnevno. Vrtec obratuje od 5:30 ure do 16.00 ure. Jutranji sprejem otrok je v skupini Žolne do 7.15 ure.  V popoldanskem času se ob 15.30 uri otroci ponovno združijo v skupini Žolne.

Otrok je lahko v vrtcu 9 ur dnevno v času, ko je vrtec odprt. Kadar starši zaradi opravičljivih razlogov ne morejo izpolnjevati tega pogoja, oddajo prošnjo oziroma obrazec pomočniku ravnatelja ali ravnatelju. Dnevni program izvajata vzgojitelj in vzgojitelj-pomočnik vzgojitelja.

Kurikulum za vrtce opredeljuje naslednja področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

DAN V VRTCU

5.30–8.00 – jutranji prihodi, igre po želji otrok, jutranje razgibavanje, igra v manjših skupinah 8.05–9.00 –zajtrk, jutranja higiena in umivanje zob 9.00–11.00 – načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z različnimi materiali, aktivne delavnice, igre v kotičkih, bivanje na prostem, sprehodi, obiski predstav, razstav, izleti ali pohodi ter organizirane usmerjene dejavnosti otrok 11.00–12.00 –higiena pred obrokom, kosilo in higiena po obroku 12.00–14.00 – počitek 14.00–14.30 – popoldanska malica 14.30–16.00– načrtovane umirjene dejavnosti znotraj vrtca, igre po želji otrok, in odhod domov.

Otroci imajo skozi cel dan možnost počitka ter preskrbo z vodo in s sadjem.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti potekajo v dopoldanskem času v skladu z vzgojnim programom vrtca in so za starše v večini brezplačne.

V vseh oddelkih načrtujemo različne teme, povezane z vsebinsko načrtovanimi sklopi, koncepti dela v vrtcu, inovativnimi pristopi in projekti, prireditvami ter praznovanji. Vsebine obogatitvenih dejavnosti so predstavljene glede na časovno koledarsko obdobje leta, sicer se po oddelkih izvajajo poljubno.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

Nadstandarde dejavnosti so organizirane za otroke 2. starostnega obdobja in so za starše dodatno plačljive.

Izvajalci teh dejavnosti so zunanje ustanove in potekajo izven vrtca in igrišča vrtca. Vrtec zagotovi organizacijo, spremstvo ter varnost otrok ter avtobusni prevoz. Kadar gre za izlete, kar je povezano s stroški vstopnine, te krijejo starši. Starši svojo odločitev o vključitvi otroka potrdijo z vpisom v dejavnost.

 DODATNE DEJAVNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV

Vrtec daje možnost uporabe prostorov igralnic in telovadnic preverjenim, specializiranim zunanjim izvajalcem za izvajanje dejavnosti, primernih za otroke in starše. Otroci, za katere so se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti. Če gre otrok določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa izvajalci. O tem, da se otrok pred njihovim prihodom iz službe vključi v dodatno dejavnost, dajo starši izjavo vzgojiteljici oziroma vzgojitelju oddelka, v katerega je otrok vključen. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijejo starši sami izvajalcu dejavnosti.

PROJEKTI

Posamezni oddelki se glede na interes otrok, staršev in vzgojiteljev vključijo tudi v projekte, za katere se skupaj odločijo in jih skozi šol. leto tudi izpeljejo.

programi
Vsem otrokom v vrtcu želimo zagotoviti možnosti za optimalen razvoj.

Medsebojno zaupanje je osnova dobrega počutja in sodelovanja. Vsi skupaj bomo bolj zadovoljni in pomirjeni z mislijo, da je našemu otroku dobro.

 

(Skupno 862 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost