ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Učenci 1. razreda lahko obiskujejo jutranje varstvo, ki se prične ob 6.30 in traja do začetka pouka.

Podaljšano bivanje je organizirano po končanem pouku do 16.00. V tem času so učenci vključeni v program, ki obsega pisanje domačih nalog, samostojno in vodeno učenje ter ustvarjanje in sprostitev z raznimi dejavnostmi. V letošnjem letu imamo s strani Ministrstva za šolstvo odobrenih 65 ur za vključene učence od 1. do 5. razreda oziroma do zapolnitve prostih mest v oddelkih. Prednost imajo mlajši učenci. V septembru je v podaljšano bivanje vključenih 84 otrok. Z dobro organizacijo rednega pouka, interesnih dejavnostih in ostalih oblik pouka nam trenutno uspeva za vse otroke zagotoviti podaljšano bivanje. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno izpusti otroke iz podaljšanega bivanja samo po predhodnem dogovoru s starši ali z njihovim pisnim soglašanjem.

V oddelke podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Prične se ob 11.00 in zaključi ob 16.00.

 

Št. uč.

1. a/

1. b

2. a/

2. b

3. a/

3. b

4. a

 

5. a/   5. b SKUPAJ Učitelj
  21 17 19 14 15 84  
PB 1 12/9 3       24 TEREZIJA PEGAM, IRENA GERMOVŠEK, LOJZKA IVANŠEK, MATEJA MEŽIČ
PB 2   9/4 9/2     24 MARTINA VOGRIN, NATAŠA BAZNIK
PB 3     /6 14   20 MOJCA ŽNIDARIČ
PB4         8/7 15 TANJA JANŽEK, URŠKA SMOLE